Joel Klerk Planteskole er en specialplanteskole med produktion af løvfældende træer samt syrener i flere sorter til have, by og landskab.

 Sortiment

Sortimentet fremgår af bestillingssiden her på hjemmesiden. Det er også muligt at få et fysisk eksemplar udleveret ved henvendelse.
Hovedsortimentet er birk, bøg, eg, lind, prydæble, røn og tjørn samt storblomstrede syrener. Inden for hver gruppe produceres flere sorter.
Sortimentet dækker unge træer med sidegrene, allétræer på op til 5-8 m. med stammeomfang fra 8-10 cm og op til 30-35 cm. samt solitære træer.
Syrener sælges som standard med 5-8 grene 50 cm, men også brede solitære planter på 100-125 og op til 300-350 cm. i højden.

Produktion

Vi producerer træer og syrener frit udplantet i mark på god afstand. Det giver den kraftigeste stamme og stærkeste rod som formår at forankre det voksende træ.
Hovedparten af træerne bindes op og beskæres til allétræer, mens en mindre del kun beskæres nænsomt for at fremhæve artens karakteristika.
Disse træer benævnes solitære træer, særlig egnet til park og landskab.
Træer som normalt leveres med bar rod kan leveres med klump, efter kundens valg og opgavens art.

Miljørigtig produktion

Vi har en målsætning om at producere så miljørigtigt som overhovedet muligt.
Ukrudtsbekæmpelse foregår med moderne specialbyggede maskiner.
Sprøjtning mod svampesygdomme og skadelige insekter er reduceret til et minimum og foregår med specialbygget sprøjte som rammer meget selektivt.
Gødning deles ud i små mængder gennem hele vækstperioden, således at den samlede mængde er reduceret.
Gødningen placeres kun i rækkerne, hvor der er brug for den.
Planteskolens formål er at være producenter af træer egnet til brug i Dansk og tilsvarende klimaområde og sælge egen produktion.

Engroshandel

Som producenter leverer vi til anlægsgartnere, planteskoler, virksomheder samt offentlige institutioner.
Vi sælger kun til privatkunder efter aftale.
Alléer og læhegn til landbrug opfatter vi som engroslignende handel.
Vi forhandler træer fra udvalgte planteskoler, hvor vi står inde for kvaliteten.
Hjemkøbte træer vil være mærket som sådanne.

Plantning

Vi kan udføre planteopgaven vedr. leverede træer, men udfører ikke anlægsarbejde.
Vi hjælper gerne ved at henvise til en os bekendt anlægsgartner.

Et firma i udvikling

Nye produktionsmetoder, ny viden og høst af egne erfaringer ændrer til stadighed på metoder og kvalitet.
Vores træer skulle derfor gerne blive bedre og bedre.

117_1744_opgravning
Besøg på planteskolen

Du er velkommen til at besøge planteskolen, se træerne og få en faglig snak.

Ankenævn

Vi er medlem af ‘Danske Planteskoler’ og tilsluttet ankenævn for planteleverancer.
Ankenævnet har til formål at afgøre tvister om en planteleverance leveret af medlemmer af ‘Danske Planteskoler’.
Vedtægter for ankenævnet kan læses på danskeplanteskoler.dk og kontaktes på Danske planteskolers sekretariat.