A film about planting trees

Som supplement til vores lille folder “Plante og pasningsvejledning” har vi her en lille film om at plante træer.
Filmen giver tips til at udføre en korrekt plantning på en enkel måde.
Hovedbudskabet er: Godt forarbejde, god muldjord og plant højt.

Exhumation without rootball

Opgravning uden klump benyttes til at løfte træer til omplantning i planteskolen og til en lang række træer som leveres i vinterperioden, fra løvfald til løvspring.
Opgravningen foregår som det ses med maskine. På gode dage kan vi løfte 50 træer i timen.
At køre maskinen kræver lidt øvelse.

Exhumation with rootball

Opgravning med klump foregår med maskine.
Den samme maskine kan, med forskellige skær løfte klumper fra 30-110 cm (40 til 800 Kg).

Selve opgravningen tager ikke lang tid, men der medgår nogen tid med at binde lærred, stramme tråd og binde trækroner sammen, samt køre træerne hjem fra marken.
På gode dage graver vi fra 15-25 træer i timen.
Træer med klump har den fordel at vi kan udvide plantesæsoner både efterår og forår.
Træer med klump er ikke så følsomme for let frost og udtørring, men skal også vandes i vækstsæsonen.

Grafting

Podning er ægte håndværk som kræver håndelag og øvelse.
De fleste træer og buske i vores sortiment er podet. Det sikrer en helt ensartet produktion af højkvalitetsplanter.
Rødderne på grundstammen studses for at give et velforgrenet rodnet på det færdige træ.
Grundstammen pudses ren for at sikre høj hygiejne.
Selve podningen foregår ved snit i grundstamme og podekvist med en barberblad-skarp kniv, hvorefter snitfladerne passes sammen og bindes.
Snitfladerne dækkes med podevoks for at forebygge udtørring og infektion.
De færdige podninger opbevarer vi i kølerum indtil udplantning i april.

Tying up

Opbinding er nødvendig for at producere træer med en ret stamme.
Hvert træ får en bambusstok som vi binder op til efterhånden som træerne gror, typisk 2 gange hvert år.
Vi har ca. 150.000 træer i produktion, som bindes med 5-10 bånd / år.
– Det bliver til ret mange knuder!