Fredensborg slotshave skal renoveres og genopstå i sin oprindelige form. I den forbindelse skal den store 4 rækkede lindeallé som markerer aksen fra det kongelige Fredensborg Slot genplantes.

Træerne er plantet i 1700 tallet og er ved at være udlevede, de bliver fældet i sensommeren 2011.

Inden de skal fældes har det været et ønske at bevare generne fra de oprindelige træer. Derfor er der udvalgt 50 repræsentative træer som der er skåret podekviste fra i foråret 2011.

Vi har haft fornøjelsen at skære podekviste, udføre podningen og plante de nye podninger ud til videre dyrkning.

De står nu hos os i lige nummererede og mærkede rækker. De skal passes på samme måde som vi passer vores øvrige produktion og efter 4 eller flere år leveres til Slots & ejendomsstyrelsen.

Tanken er at de herefter kan levere materiale til fremtidige renoveringer af historiske alléer.

En usædvanlig og interessant opgave
Tagget på: