I regi af PartnerLandskab er der udarbejdet en kvalitetsstandard for planteskoletræer. Kvalitetsstandarden er færdigskrevet i juli 2012.

Standarden har nu normer for gade-vejtræer, stambuske, flerstammede træer og søjleformede træer samt et afsnit med generelle beskrivelser.

Standarden kan nu downloades fra Infosiden men vil også blive publiceret i en række fagblade.

Den nye standard er et supplement til Danske Planteskoler’s standard.

Her i planteskolen har vi i en årrække arbejdet med beskæringspraksis og Designede Træer. Vores designede træer lever op til kvalitetsstandard for planteskoletræer, men udbydes også i mindre størrelser, derfor betegnelsen Designede Træer.

Vi producerer hele vores standard-sortiment efter de nye normer, idet vi mener hermed at kunne levere det bedst tænkelige produkt.

Der er ikke noget ”hokus-pokus” i de nye normer, det er sund fornuft opnået ved dialog mellem os som producenter, en række brugere af planter og forskningen.

Kort fortalt, kvaliteten er blevet bedre og partierne mere ensartede.

Ny kvalitetsstandard for planteskoletræer