Her på planteskolen har vi i samarbejde med Københavns universitet påbegyndt et nyt forsøg med forskellige plantedybder.
Vi eksperimenterer med at plante træer i forskellige dybder for at påvise plantedybdens indvirkning på træernes etablering og vækst.
Vi diskuterer ikke om det er skadeligt at plante for dybt, det ved vi, men så vidt vi ved er der ikke nogen som har sat tal på. Det vil vi gøre nu.
Der er plantet 25 Tilia vulgaris ‘Pallida’ str. 16-18 i 5 grupper a 5 stk. Alle træer bliver vandet samtidig med samme vandmængde.
Gr 1 er slet ikke plantet, men sat oven på jorden med en lille tue jord omkring klumpen.
Gr 2 er plantet korrekt i jordoverfladen.
Gr 3 er plantet 10 cm. for dybt.
Gr 4 er plantet 20 cm. for dybt.
Gr 5 er plantet 30 cm. for dybt
Vi forventer at Gr 5 vil sygne hen og på sigt dø, og gr. 3 og 4 vil være hæmmede i deres etablering.
Vi måler tilvækst jævnligt og ser hvad der sker.
En måned inde i forsøgsperioden er alle i vækst og friskgrønne, men meget overraskende er dem der er plantet for dybt og dem der slet ikke er plantet, dem med den største tilvækst! Det ser vi som et kuriosum, men det bliver spændende at følge.
Vi håber forsøget kan udmønte sig i brugbar viden i hverdagen i den grønne branche og vi vil her på hjemmesiden løbende opdatere med delresultater.
Spændende planteforsøg på Planteskolen