I foråret podede vi 300 ask for Københavns Universitet som er blevet udvalgt i forbindelse med et mangeårigt forskningsprojekt, hvor man forsker i sunde ask som er modstandsdygtige mod svampen asketoptørre. De er podet på grundstammer, der kommer fra den eneste kåret frøkilde i Danmark, Naturstyrelsens plantage FP291 ved Randers. Vi plantede podningerne ud i maj og de har bare fart på, så det tyder på at der kommer en god omgang ask ud af det. Vi skal passe og pleje dem indtil efteråret 2023, hvor de skal videre på deres færd i livet.

Sunde ask så langt øjet rækker